Termosolárne systémy sa používajú na ohrev vody pomocou slnečnej energie.Základom systému je slnečný kolektor.Slnečný kolektor pohlcuje slnečné žiarenie a premieňa ho na teplo. Toto teplo je skladované vo vode alebo vo vzduchu a používa sa na prípravu teplej úžitkovej vody alebo na prikurovanie v budovách. Môže sa však využiť aj na ohrievanie bazénovej vody, varenie alebo sušenie poľnohospodárskych plodín.
      Slnečné kolektory sa dajú využiť prakticky všade tam, kde sa vyžaduje teplo. Príprava teplej vody je po vykurovaní druhou najvyššou položkou, ktorú platí priemerná rodina u nás za energiu spotrebovávanú v domácnosti. Pre niektoré domy predstavuje dokonca najväčšiu položku. Ohrievanie vody slnečnými kolektormi môže výrazne znížiť náklady za teplo a to často až o viac ako 70%.
      Aj keď sa dnes kolektory uplatňujú hlavne na prípravu TUV, ich energiu je možné využívať aj na vykurovanie (prikurovanie) v objektoch a ohrev bazénovej vody. V prípade ak je systém napojený na systém podlahového kúrenia sa používajú kolektory s väčšou plochou resp. vákuové kolektory s vyššou účinnosťou. Často je však potrebné mať aj doplnkový systém kúrenia.
      Kvalitné slnečné kolektory Heliostar sú schopné ročne pokryť 50-75% energie potrebnej na prípravu teplej vody 30-50% energie potrebnej na vykurovanie a 80-90% energie potrebnej na ohriatie bazénovej vody, pričom v období od apríla do októbra je možné sa úplne spoľahnúť na slnečnú energiu.