Jednoduchý termosolárny systém na ohrev TÚV pre 2-4 osoby.

   Systém je navrhnutý na prípravu približne 200 litrov teplej úžitkovej vody za deň,je vhodný najmä pre rodinné domy s 3- 4 obyvateľmi.
V našich klimatických podmienkach je schopný pokryť asi 50-75 % ročnej spotreby potrebnej na prípravu TÚV.

     Systém sa skladá z následovných
      komponentov:


1. Kolektory HELIOSTAR
2. Odvzdušňovací ventil
3. Inštalačná jednotka z obehovým čerpadlom
4. Expanzná nádrž
5. Bojler
6. Diferenčný regulátor teploty
7. Kotol alebo iný zdroj tepla


Orientačná cena systému:
      70.000 - 90.000,-Sk

 

 

Termosolárny systém na ohrev TÚV pre 4-6 osôb a ohrev bazénovej vody.

   Systém je navrhnutý na prípravu približne 300 litrov teplej úžitkovej vody pre rodinné domy pre 4- 6 osôb vrátane ohrevu bazénu.
V našich klimatických podmienkach je schopný pokryť asi 50-75 % ročnej spotreby na prípravu TÚV a 80-90% spotreby potrebnej na ohriatie bazénu.

     Systém sa skladá z následovných
      komponentov:

1. Kolektory HELIOSTAR
2. Inštalačná jednotka z obehovým čerpadlom
3. Solárny výmenník
4. Expanzná nádrž
5. Absorpčný odplyňovač
6. Odvzdušňovací ventil
7. Spojovacie potrubie
9. Trojcestný ventil
10. Protiprúdny výmenník
11. Zásoba teplonosnej kvapaliny
12. Bojler
14. Prívod studenej vody
15. Zmiešavací ventil
16. Vývod teplej vody
17. Bazén
18. Filter
19. Obtokový ventil
20. Zabezpečovacie armatúry
27. Elektronický regulátor
28, 29, 30 Teplotné čidlá
32. Elektrická výhrevná vložka
34. Obehové čerpadlo
35. Teplotné čidlo elektr. doohrevu
Orientačná cena systému: 170.000 - 190.000,-Sk