Solárny katalóg tvorí súhrn produktov komerčného zamerania,ktoré na svoju činnosť využívajú slnečnú energiu.Solárne produkty sú napájané zo vstavaných solárnych článkov.Vďaka svojej energetickej nezávislosti majú veľmi široké využitie.