POLYSUN 3.3 - Simulačný softvér.

      Profesionálny simulačný softvér určený na simuláciu navrhovaných termosolárnych
Systémov. Výstupom systému sú podrobné správy, ktoré obsahujú množstvo dôležitých

informácii ako napr. energetickú efektívnosť , finančnú návratnosť ai.
     Tento špičkový produkt bol vyvinutý v testovacích laboratótriach na slnečné kolektory,
vo Švajčiarskom Rapperswile. Vďaka dlhoročnému testovaniu softvér disponuje vysokou presnosťou a preto je významným pomocníkom pri návrhu a výpočte termosolárneho systému
podľa požiadaviek zákazníka.

 
 

 

 
 

 


     Podrobná správa , vynikajúca pomôcka pri overovaní navrhnutého systému.

 
 

otvor detail
otvor detail