Rozptyl slnečného žiarenia v atmosfére.

 

     Intenzita slnečného žiarenia nad
zemskou atmosférou je cca 1350 W/m2.
Z toho atmosférou na zemský povrch
prenikne pri priaznivých podmienkach
cca 1000 W/m2. Rozptylom priameho
žiarenia na oblakoch a nečistotách
v atmosfére a odrazom od terénu vzniká
tzv. difúzne žiarenie. Súčet priameho a
difúzneho žiarenia sa nazýva globálne. V
strednej Európe v závislosti na ročnom
období a stave atmosféry môže intenzita
globálneho žiarenia v poludňajších
hodinách kolísať od 100 do 1000 W/m2.

 

Priemerné hodnoty globálneho žiarenia na území
Slovenskej republiky.

       Denné sumy globálneho slnečného
žiarenia v strednej Európe kolíšu
približne v pomere 1:6 medzi
zimným a letným obdobím. Ročné
sumy globálneho žiarenia dopadnutého
na vodorovnú plochu na Slovensku
kolíšu od 950 do 1250 KWh/m2, pričom
cca 75% z toho množstva pripadá na
6 letných mesiacov (apríl a september).
Pri južnej orientácii a 45 sklone
kolektora od vodorovnej plochy,
zväčšujú sa sumy globálneho žiarenia
o 19 a 20 %.
 

Stredné hodnoty priameho a difúzneho žiarenia v strednej Európe.

       Z následovného grafu vidieť, že
difúzne žiarenie v strednej Európe tvorí
v celoročnom priemere 50-70%
z globálneho žiarenia, pričom v zime
dosahuje až 90% - ný podiel. To je jeden
z dôvodov, prečo je použitie plochých
kolektorov pre nízkoteplotné aplikácie
výhodnejšie ako koncentrujúcich.