Spoločnosť PRO SOLAR s.r.o. vznikla v apríli 2001 ako pokračovateľ firiem pracujúcich v oblasti ÚK a MaR.

     Činnosť spoločnosti je zameraná na komplexnú realizáciu termosolárnych a fotovoltaických systémov. Našou snahou je využívať doterajšie skúsenosti a zohrávať významnú úlohu pri zavádzaní solárnych systémov na Slovenskom trhu. Našim cieľom je úspešné presadzovanie a realizácia efektívnych a ekologických zdrojov akými nepochybne solárne systémy sú.

     Solárne systémy významnou mierou ovplyvňujú úspory finančných prostriedkov pre našich zákazníkov a sú tiež značným prínosom pre životné prostredie v ktorom žijeme.