Slnečný kolektor premieňa dopadajúce slnečné lúče na teplo. Slnečné lúče dopadajú na absorbér, ktorý je pokrytý tmavou konverznou vrstvou a premieňajú sa na teplo. Z absorbéra sa teplo odovzdáva do medených trubiek s kvapalinou. Medené trubky majú tvar lýry a nachádzajú sa za absorbérom. V trubkách preteká teplonosné médium (Solarén ECO alebo voda). Ohriata kvapalina potom ohrieva vodu v solárnom bojlery. Táto sa potom využíva ako teplá úžitková voda alebo slúži na prikurovanie a ohrev bazénovej vody.

 

 


 
      Plochý slnečný kolektor určený na vertikálnu montáž
v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Kolektory
sa
spájajú paralelene, v jednom rade najviac 8 ks.
  • Rozmery: 2009x1038x75mm
  • Váha: 43kg
  • Obsah kvapaliny: 1,3l
  • Pracovná teplota: <100 C
  • Max. pretlak kvapaliny: 600kPa


Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny: 30-100 l/h na kolektor Energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok. Pohybuje sa priemerne 700 - 930 kWh/rok.

 


     Plochý slnečný kolektor určený na vertikálnu montáž
v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Kolektory
sa spájajú paralelene v jednom rade najviac 8 ks.
Kolektor
využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua.

  • Rozmery: 2009x1040x75mm
  • Váha: 48kg
  • Obsah kvapaliny: 1,3l
  • Pracovná teplota: <100 C
  • Max. pretlak kvapaliny: 600kPa


Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny: 30-100 l/h na kolektor Energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických
podmienok. Pohybuje sa priemerne 800 - 1200kWh/rok.