Fotovoltaické systémy sa používajú na výrobu elektrickej zo slnečnej energie.Základom systému je slnečný modul.Slnečný modul ktorého základom je solárny článok z kremíka, pohlcuje slnečné žiarenie a premieňa ho na jednosmerný elektrický prúd.
      Prúd z modulu je skladovaný v batériach.Energiu z batérií môžeme zmeniť pomocou meniča z pôvodných 12/24V na 220V 50Hz. Systém sa navrhuje na základe požadovaného výkonu.Veľkou výhodou je nezávislosť a možnosť napájania elektrických spotrebičov aj na miestach bez elektrickej energie.