Nezávislý fotovoltaický systém 12 V.

   Nezávislý systém s výkonom 250 Wp.Systém bol navrhnutý na napájanie nízkoodberových spotrebičov 230V/50Hz
a osvetlenia 11,18W/230V/50Hz kompaktných flourescenčných žiariviek,ktoré boli umiestnené vo viacerých
miestnostiach.

     Systém sa skladá z následovných
      komponentov:


1. 5ks 50W/12V modulov z monokryštalického
      kremíka
2. 2ks 300AH/6V bezúdržbové batérie
3. Regulátor dobíjania 30A
4. Poistka 32A
5. Poistka 100A
6. Istenie 45A
7. Kombinovaný Menič/regulácia dobíjania
     800W,12V,230V/50Hz sínus
8. Istenie 15A
9. Rozvádzač - 25A a 2Ks 6A istenie
10. Výstup na 230V fluorescenčné svietidlá
      a zásuvky
11. Výstup na 230V fluorescenčné svietidlá
      a zásuvky
12. Rozvádzač - 2ks 6A istenie
13. Výstup na 230V fluorescenčné svietidlá
14. Rozvádzač - 2ks 6A istenie

Nezávislý fotovoltaický systém 12 V.

   Nezávislý systém s výkonom 250 Wp.Systém bol navrhnutý na napájanie osvetlenia pozostávajúceho z 13 ks 11W/12V kompaktných flourescenčných žiariviek a 2ks 18W/12V kompaktných flourescenčných žiariviek.

     Systém sa skladá z následovných
      komponentov:


1. 5ks 50W/12V modulov z monokryštalického
      kremíka
2. 2ks 300AH/6V bezúdržbové batérie
3. 32A poistka
4. Regulátor dobíjania 30A
5. Istenie 45A
6. Rozvádzač- 4ks 15A ističov
7. 13 ks 11W/12V a 2ks 18W/12V kompaktných
      flourescenčných žiariviek


 

 

 

 

 

 Hybridný systém.

   Hybridné systémy vznikajú kombináciou viacerých nezávislých zdrojov elektrickej energie ako napríklad - fotovoltaika,veterná elektráreň a diesel agregát.Dôležité je vhodne skombinovať jednotlivé zdroje na základe reálnych podmienok a požadovaného výkonu.Uvedený systém je jednou z možností ako efektívne zosúladiť 3 nezávislé zdroje elektrickej energie.

     Systém sa skladá z následovných
      komponentov:1. Veterná elektráreň
2. Diesel agregát
3. Batérie
4. Fotovoltaické moduly
5. Menič
6. Regulácia dobíjania batérií